Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Eco warehouse.
1.2 Het plaatsen van een order bij Eco warehouse impliceert dat de consument deze algemene voorwaarden aanvaardt.

2. Het aanbod

2.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft wordt dit door Eco warehouse gemeld.
2.2 Het aanbod wordt door Eco warehouse duidelijk omschreven, zodat het voor de consument duidelijk is wat te verwachten is.
2.3 Vergissingen of fouten in het aanbod binden Eco warehouse niet.

3. Overeenkomst

3.1   De overeenkomst komt tot stand doordat de consument via de website www.ecowarehouse.nl de order toestuurt en deze door Eco warehouse wordt bevestigd.
3.2   Eco warehouse verbindt zich de order met de grootst mogelijke zorg uit te voeren.
3.3   Eco warehouse is gerechtigd bestellingen te weigeren.
3.4   In geval van overmacht staat het Eco warehouse vrij de geplaatste bestelling te annuleren.

4.  Bedenktijd

4.1   De consument heeft het recht de overeenkomst ongedaan te maken binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling. Dit zonder opgave van reden.
4.2   Voorwaarde hiervoor is dat binnen deze termijn de bestelling wordt geretourneerd aan Eco warehouse. De verpakking van de producten dient hierbij onbeschadigd en ongeopend te zijn.
4.3   Na ontvangst van de retour gezonden producten zal Zadenpakhuis.nl Eco warehouse zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, het bedrag van de bestelling terugbetalen.
4.4   De kosten voor de retourzending zijn voor de consument.

5. Levering

5.1   Eco warehouse verbindt zich de grootst mogelijke zorgvuldigdheid in acht te nemen bij de uitvoering van de bestelling.
5.2   Overschrijding van een leveringstermijn is geen reden tot ontbinding van de overeenkomst.
5.3   Indien een product niet leverbaar blijkt te zijn verbindt Eco warehouse zich om een vervangend, vergelijkbaar product aan de consument aan te bieden.

6. Betaling

6.1   Betaling door de consument vindt plaats bij het plaatsen van de opdracht. Eco warehouse biedt de consument de gelegenheid de betaling te verrichten via Ideal, Paypal, MisterCash, Bancontact of overschrijving.
6.2    Bij annulering van de bestelling verbindt Eco warehouse zich met de meest mogelijke voortvarendheid het ontvangen bedrag te retourneren aan de consument, doch uiterlijk binnen 30 dagen na annulering door de consument.

7. Klachtenregeling

7.1   Klachten dienen door de consument binnen 14 dagen na ontvangst van de producten schriftelijk aan Eco warehouse kenbaar te worden gemaakt.
7.2   Eco warehouse verbindt zich na ontvangst van de klacht binnen 7 dagen de ontvangst te bevestigen aan de consument en binnen 14 dagen na bevestiging een inhoudelijke reactie te geven aan de consument.

8. Toepasselijk recht

8.1   Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing.
8.2   Geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.